Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony waysoft.pl przez spółkę WaySoft sp. z o.o. (dalej: „WAYSOFT”).
 2. Administratorem danych jest WAYSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000737688, NIP 7010831918, nr REGON 380742224, kapitał zakładowy 5000,00 zł , kapitał wpłacony 5000,00 zł . (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez WAYSOFT.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez WAYSOFT może skutkować niemożnością świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez WAYSOFT, w zakresie danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.waysoft.pl.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z usługi WAYSOFT, chyba że okoliczność przeciwna wynika z Polityki Prywatności.

Przetwarzanie danych

 

 1. Cel przetwarzania:
  1. W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
   1. Świadczenie usług oferowanych przez WAYSOFT
   2. Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 1. Przesyłanie newslettera
 1. Podstawa przetwarzania:
  1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. Twoja zgoda wyrażona w portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  8. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. Podanie danych:
  1. Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 3. Skutek niepodania danych.
  1. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
   1. brak możliwości zarejestrowania się na stronie internetowej.
   2. brak możliwości korzystania z usług WAYSOFT
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez WAYSOFT
 1. Możliwość cofnięcia zgody:
  1. w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Adres IP oraz pliki cookies

 1. WAYSOFT jest uprawnione do gromadzenia danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na Urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym Urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.